Små och stora händelser på bygdegården

Nytt tak på Torshall

2009-05-29

Äntligen är det nya taket klart. Under de två första veckorna i maj lades ett nytt fint plåttak ovanpå det gamla eternittaket.

I samband med takläggningen passade Hans Rosenqvist på att måla plåtdetaljerna på skorstenen.