Små och stora händelser på bygdegården

Nytt tak på bygdegården

2007-12-13

Nuvarande eternittak, som är det ursprungliga från 1938 är i behov av att ersättas. Därför har styrelsen beslutat att ett nytt tak bestående av tegelfärgade betongpannor kommer att läggas under våren 2008.