Små och stora händelser på bygdegården

Golvet slipas

2008-04-14

Under april månad kommer golvet i bygdegården att slipas och oljas och söndriga parkettstavar att bytas ut.